Samen op weg naar resultaat

Wie

Mijn naam is Wieke Leemhuis.

Ervaring

Ik heb ruim 30 jaar ervaring als trainer, coach en adviseur op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en effectieve communicatie.
Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd met als specialisatie het begeleiden van veranderingsprocessen. Tevens ben ik Master Practitioner Neuro-Linguïstisch Programmeren. Ik heb trainingen gevolgd op het gebied van Rationeel Emotieve Therapie (RET), Psychodrama, Loopbaanbegeleiding, Clownerie en Stemexpressie.

Werkwijze

Ik adviseer, train en coach mensen in allerlei ontwikkeltrajecten. In mijn werk richt ik mij vooral op persoonlijke vragen. Mijn kracht ligt in het werken met directe en ervaringsgerichte methodieken. De nadruk leg ik op het actief vorm geven aan jouw eigen proces in het hier en nu. Mijn werkwijze is dynamisch, spiegelend en met respect voor ieders eigenheid. Daar de groepen klein zijn, is er veel individuele aandacht.

De trainingen en de coaching zijn gericht op de directe ervaring en zijn dan ook resultaatgericht. De coaching en trainingen zijn inspirerend, direct en met humor gegeven. Daarnaast is er ruimte om te onderzoeken welke overtuigingen ten grondslag liggen aan jouw eigen gedrag.